آیا می خوای زندگی کنی یا نه ؟

آیا می خوای زندگی کنی یا نه ؟

پنجاه درصد خود سئوال، جوابه

پنجاه درصد بقیه هم منظور سئوال کننده از نظرها پنهون می مونه و برداشتی که هر کس ارائه می ده مورد پذیرش قرار نمی گیره

همین وضعیت ادامه پیدا کرده

حالا شده یه خرمن جواب که هر کدوم سئوال داخلش گمه.

/ 0 نظر / 32 بازدید