خوش بینی و بد بینی مطلق ممنوع

 

آنکه با خوش بینی مطلق از 

رابطه با دیگران سخن می راند

هیچ 

فهمی از روان انسان ندارد

و آنکه به بدبینی مطلق نسبت به رابطه با دیگران معتقد است 

از مفهوم انسانیت بی بهره است.

/ 0 نظر / 28 بازدید